Mode:         

Text/HTML

Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Bình Lâm - Huyện Hiệp Đức


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Giấy mời

Text/HTMLTRA CỨU VĂN BẢN

Text/HTML


Quản lý

  • Hình 5

  • Hình 4

  • Hình 3

  • Hình 2

  • Hình 1
    

Niêm yết công khai

[Trở về]
Tiêu đề THÔNG BÁO Về việc đăng ký thực hiện Dự án 2: Nuôi bò nái sinh sản thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Bình Lâm
Tệp tin gốc TB_tim_chu_tri_lien_...  
[Trở về]

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LÂM
Địa chỉ: Thôn Việt An - Xã Bình Lâm - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.895.153
Email:ubndbinhlam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập